Brændkjærkirken
   Kirken   Aktiviteter   Kalender   Nyheder   Personale   Hvor   Links   Prædikener   Fotoalbum   For børn og unge   KonfirmationerUdsmykningsgruppen

Projekt KUNST OG LÆRING.
 
I 2010 blev der ved Brændkjærkirken bygget en ny kontorfløj, samt en udvidelse af indgangs foyen. Det har givet anledning til igangsættelse af projekt ”Kunst og Læring”
 
Brændkjærkirken har et meget aktivt menighedsliv og en bredt sammensat sogne – befolkning.
Der foregår hver uge mange og meget forskellig artede aktiviteter. Undervisning af børn og unge, kurser for voksne, forældre, familier og samvær for ældre.
 
Foyen er opholds- og adgangsrum til kirkens menighedslokaler, som også er kirkens undervisningslokaler. Det er projekt -gruppens mål for ”projekt kunst og læring”. At der skal være kunst af god kvalitet, der vækker beskueren om livet og dets muligheder.
 
Opgaven er at finde en kunstner der med sine værker, kan understøtte den aktivitet og undervisning der foregår i meninghedslokalerne og kirken. Kirkens undervisning centrer sig om samvær, læring, relation for mennesker i vores tid. Målet med kunsten, er at vække beskueren, skabe mulighed for refleksion og læring. Og dermed en ny tilgang til at anskue livet.
Menigheden spænder over et meget stort aldersspredning fra nyfødte til ældre mennesker Og herfra kan nævnes følgende aktiviteter.
 
  • ”Forberedende dåbs oplæring”  Samtale, debat og undervisning af dåbsforældre.
  • ”Godnat historier” kulturformidling for 0 – 3 årige ifølge deres forældre.
  • ”Værested” Litteratur læsekreds hvor der hver eftermiddag præsenteres 1 bog.
  • ”samliv og eksistens” Undervisning for voksne i at leve et godt liv som single og som par.
  • ”Kulturmøde” Læring og relation for forskellige kulturer.
  • ”Sorggruppe for børn og unge” Netværks og samtalegrupper for børn og unge der har mistet en forældre.
  • Åbne lokaler for grupper med anden tilhørsforhold. Dagplejer m.fl.
 
Projektgruppen har et ønske til udsmykningen, ”At kunst skal få det til at boble”. Give liv og inspiration, når mennesket er i kirken og noget at gå ud i hverdagen med.
 
Projektgruppen er inspireret af Peter Callesens kunst.
Peter Callesen kan på professionel vis med sine papirklip videregive og udfordre Livet og Troen.
 
Der skal derfor findes penge til projekt ”Kunst og Læring”. Og du er meget velkommen til at give et bidrag.
Beløb kan indsættes på konto: reg.7040 kontonr. 1 624 740. (Sydbank)
Der er udarbejdet folder om projekt ”udsmykning – Kunst og Læring”. Kan fås ved henvendelse på kordegnekontoret.
Folderen kan ses her: Ydersidenindersiden.
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte Grethe Thomasen, tlf. 22 99 42 09, efter kl. 13.00
 
Hilsen
Projektgruppen.
Poul Weinberg
Iben Munkgaard Davids
 
Grethe Thomasen
 
www.braendkjaerkirken.dk