Brændkjærkirken
   Kirken   Aktiviteter   Kalender   Nyheder   Personale   Hvor   Links   Prædikener   Fotoalbum   For børn og unge   KonfirmationerHistorie

Den 17. maj 1965 foretoges første spadestik til kirken, og 1. september 1965 blev Brændkjær sogn udskilt fra Kristkirkens sogn i Kolding.

Den første kirke.
Arbejdet startede 17. maj 1965 og omfattede det nuværende kors areal og præsteværelse med indgang fra vestsiden samt nedgang til kælderen med toiletter, køkken og mødelokale.
Bygningen havde fast mur mod vest, nord og øst, mens sydsiden var vinduer afskærmet med lodret, skråtstillede brædder mod sollyset og reserveudgang i sydvestlige hjørne. Kirken havde høj rejsning med tagryggen øst-vest, og der var fladt tag over indgang og præsteværelse.
KFUM spejderne rejste en klokkestabel af gamle telefonpæle foran indgangen. Tilkørselsvejen var den nuværende foran boligselskabets garager.

Der hvor kirkens nuværende parkeringsplads er placeret, var der dengang rester af Brændkjærgårds køkkenhave, og endnu lå der her et gammelt hønsehus, hvor Onkel Tom (Chr. Kaae) boede under meget primitive forhold. Han havde - mens Brændkjærgård var i drift - tilsyn med landevejens farende svende, når de overnattede på gården. Han blev boende i hønsehuset, indtil det blev fjernet, da den endelige kirke blev bygget i 1970.

Den 24. april 1966 blev kirken indviet.

Den endelige kirke.
Efter indvielsen af den lille kirke tog planerne om bygning af 2. og 3. etape af kirken fart.

Den 31. august 1969 påbegyndtes så bygningen af kirken og tårnet, og gudstjenesterne blev forlagt til krypten og konfirmandundervisningen til et lokale i ældreboligerne på Agtrupvej.Den lille kirkes tag, nordmur og sydside blev revet ned, og støbningen af sokkel m.m. startede. Indretningen af kirken blev, som den ser ud i dag.
I mellembygningens stueetage indrettedes kordegnekontor.I tårnet indrettedes lokaler på 1. og 2. sal til spejdere og FDF, ligesom der under dåbsværelset blev indrettet lokaler til ungdomsarbejdet.

Den 7. april 1970 foretoges grundstensnedlæggelsen ved biskop Kragh, borgmester P. Ravn og menighedsrådets formand, lærer H. Iversen, der siden 1964 havde været formand for kirkekomiteen. Dokumentet, hvoraf en kopi nu hænger på kordegnekontoret, er nedlagt i muren vest for indgangen, og en plade på murens indvendige side viser stedet.

Kirkens altertavle er skabt af Bent Gabriel Pedersen, Kolding, der også har lavet altersølvet. Og Gudrun Hechmann syet alterdugen, ligesom hun skænkede kirken den første messehagel.

Byggeriet blev færdig, og kirken blev indviet 4. juli 1971 af biskop Kragh og provst Sarnæs.

Sidehuset.
Lige fra sognets oprettelse savnedes lokaler til menighedsmøder og ungdomsarbejde i sognet. Lokalerne under koret var for små og for utilgængelige for folk med gangbesvær.Gennem årene blev disse forhold taget op i rådet.
Det blev kirkeværgen, arkitekt Kristian Mikkelsen, Kolding, der fik pålæg om at lave skitse til de nødvendige lokaler.
Efter mange forslag enedes man endelig om et udkast, som fik kirkeministeriets godkendelse, og den 11. juni 1980 foretoges så første spadestik til det, der i dag hedder Sidehuset. Det indeholder 2 konfirmandlokaler, der kan slås sammen til ét lokale, studiekredslokale, udvalgsværelse, kordegnekontor, køkken, toiletter, samt lokaler i kælderen under konfirmandlokalerne til ungdomsarbejde, arkiv m.m.

Præster i Brændkjær sogn.
Sognepræst E Rahbek-Pedersen blev udnævnt til sognepræst ved Brændkjærkirken.1. september 1965. Han var ansat i stillingen indtil 30. juni 1978.

I 1972 blev embedet som sognepræst i Sdr. Stenderup kædet sammen med en stilling som residerende kapellan i Brændkjær. Daniel Simmelsgaard blev indsat i de to sogne den 22. juni 1973. Han var ansat i stillingen indtil den 31. juli 1977.
Frank Kærgaard blev udnævnt fra 1. januar 1978 og indsat samme dato i begge sogne. 1. december 1993 blev Frank Kærgaard udnævnt til provst over Kolding Provsti. Dette medførte, at stillingen som som sognepræst i Sdr. Stenderup pastorat og Brændkjærkirken den 1.februar 1994 blev omdannet til en stilling som sognepræst alene i Sdr. Stenderup pastorat. Frank Kærgaard fortsatte i denne stilling. I Brændkjær sogn skulle der derefter være ansat to sognepræster på fuld tid.

Jens Simonsen blev indsat i embedet som sognepræst den 10. september 1978. Han holdt sin afskedsprædiken den 21. november 1993.
Leif Lyngby Nielsen blev indsat i embedet som sognepræst den 13. marts 1994. I 1994 blev Lisbeth Sinnet Nielsen også ansat som sognepræst på fuld tid.
Læs mere her

www.braendkjaerkirken.dk